o nas

Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych jest ośrodkiem koncepcyjno-analitycznym,  którego głównym celem jest wzmocnienie i upodmiotowienie Polski w na wielu płaszczyznach integracji europejskiej, a także inicjowanie debaty publicznej, mającej na celu definiowanie ambitnych założeń polityki międzynarodowej, w tym polityk regionalnych w ramach istniejących i tworzących się struktur integracyjnych takich jak Unia Europejska, Trójmorze czy Grupa Wyszehradzka.

Nasze rozumienie dobra wspólnego opiera się na założeniu, że tworzenie i implementacja polityki publicznej państwa powinny być poprzedzone merytoryczną dyskusją, uwzględniającą różne perspektywy i interesy różnych grup społecznych, dlatego też w działalność Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych zaangażowani są eksperci z kraju i zagranicy, byli pracownicy administracji publicznej różnych szczebli oraz byli dyplomaci, a więc osoby zaangażowane w przeszłości w konstruowanie systemowych rozwiązań dla administracji publicznej.

 

aktualności

Chińczycy uratowali Rosnieft?

Chińczycy uratowali Rosnieft?

Rosnieft został zmuszony do sprzedaży dużych partii jeszcze niewydobytej ropy chcąc utrzymać płynność finansową. Rosjanie wykorzystują „czarne złoto” znajdujące się w złożach jako zabezpieczenie w celu uzyskania pożyczek gotówkowych. W czwartym kwartale 2020 roku na...

czytaj dalej
Ceny gazu w Europie spadły o 40%

Ceny gazu w Europie spadły o 40%

Po fali gwałtownych wzrostów cen gazu na rynkach światowych wywołanych falą mrozów na półkuli północnej, w ciągu nieco ponad miesiąca w holenderskim hubie TTF ceny gazu spadły o 40%. Kontrakty na dostawy w dniu 23 lutego zostały zawarte na 199 USD za tysiąc metrów...

czytaj dalej
Rosja: kryzys na rynku paliw trwa

Rosja: kryzys na rynku paliw trwa

Pod koniec stycznia 2021 r. Rosja zdecydowała się na ograniczenie eksportu ropy, aby ochłodzić krajowy rynek benzyny, na którym powstał niedobór, a ceny wzrosły do najwyższych od 2 lat. Wzrost cen benzyny odnotowano w 59 regionach Rosji, najbardziej zauważalny w...

czytaj dalej
Rosja: historycznie niski poziom renty surowcowej

Rosja: historycznie niski poziom renty surowcowej

Rosyjskie Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu federalnego na 2020 r. Wykazują one  bezprecedensowe załamanie się kluczowego źródła dochodów - renty surowcowej. Jak wynika ze statystyk, na koniec roku wolumen wpływów...

czytaj dalej
ISIS na Ukrainie

ISIS na Ukrainie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła w rejonie Kijowa komórkę międzynarodowej organizacji terrorystycznej „Państwo Islamskie”. Jej dowódca był poszukiwany w jednym z krajów Europy Wschodniej za udział w działaniach wojennych w Syrii. Korzystając ze sfałszowanych ...

czytaj dalej
Mróz ratuje Gazprom

Mróz ratuje Gazprom

Kryzys na rynku gazu wywołany pandemią wydaje się już zakończony. Głównym czynnikiem wzrostu jest mroźna zima na półkuli północnej i brak łatwo dostępnego LNG notowanego w hubach gazowych w Azji i Europie. W efekcie ceny gazu wzrosły o setki procent w ciągu kilku...

czytaj dalej