o nas

Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych jest ośrodkiem koncepcyjno-analitycznym,  którego głównym celem jest wzmocnienie i upodmiotowienie Polski w na wielu płaszczyznach integracji europejskiej, a także inicjowanie debaty publicznej, mającej na celu definiowanie ambitnych założeń polityki międzynarodowej, w tym polityk regionalnych w ramach istniejących i tworzących się struktur integracyjnych takich jak Unia Europejska, Trójmorze czy Grupa Wyszehradzka.

Nasze rozumienie dobra wspólnego opiera się na założeniu, że tworzenie i implementacja polityki publicznej państwa powinny być poprzedzone merytoryczną dyskusją, uwzględniającą różne perspektywy i interesy różnych grup społecznych, dlatego też w działalność Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych zaangażowani są eksperci z kraju i zagranicy, byli pracownicy administracji publicznej różnych szczebli oraz byli dyplomaci, a więc osoby zaangażowane w przeszłości w konstruowanie systemowych rozwiązań dla administracji publicznej.

 

aktualności

Wielka Brytania wspiera ukraińską marynarkę

Wielka Brytania wspiera ukraińską marynarkę

Współpraca wojskowa pomiędzy Ukrainą a Wielką Brytanią została zintensyfikowana po 2014 roku kiedy to miała miejsce aneksja Krymu, która wiązała się z utraceniem przez Kijów praktycznie większości swojej floty wojennej stacjonującej na okupowanym półwyspie. W ramach...

czytaj dalej
Wybory w Armenii. Paszynian pozostaje przy władzy

Wybory w Armenii. Paszynian pozostaje przy władzy

Zakładając, że głównym celem strategicznym Kremla wobec Armenii było doprowadzenie do upadku prozachodniego premiera Nikola Paszyniana, można stwierdzić że Moskwa swojego celu nie uzyskała. W przedterminowych wyborach parlamentarnych, które miały miejsce 20 czerwca...

czytaj dalej