o nas

Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych jest ośrodkiem koncepcyjno-analitycznym,  którego głównym celem jest wzmocnienie i upodmiotowienie Polski w na wielu płaszczyznach integracji europejskiej, a także inicjowanie debaty publicznej, mającej na celu definiowanie ambitnych założeń polityki międzynarodowej, w tym polityk regionalnych w ramach istniejących i tworzących się struktur integracyjnych takich jak Unia Europejska, Trójmorze czy Grupa Wyszehradzka.

Nasze rozumienie dobra wspólnego opiera się na założeniu, że tworzenie i implementacja polityki publicznej państwa powinny być poprzedzone merytoryczną dyskusją, uwzględniającą różne perspektywy i interesy różnych grup społecznych, dlatego też w działalność Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych zaangażowani są eksperci z kraju i zagranicy, byli pracownicy administracji publicznej różnych szczebli oraz byli dyplomaci, a więc osoby zaangażowane w przeszłości w konstruowanie systemowych rozwiązań dla administracji publicznej.

 

aktualności

Trzeci numer kwartalnika Analizy Międzynarodowe

Trzeci numer kwartalnika Analizy Międzynarodowe

Tematem przewodnim trzeciego numeru Analiz Międzynarodowych jest kryzys energetyczny wywołany przez agresję rosyjską na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wybitni specjaliści zastanawiają się w tym kontekście nad unijnym Zielonym Ładem. Dotychczasowa polityka klimatyczna i...

czytaj dalej
Drugi numer kwartalnika Analizy Międzynarodowe

Drugi numer kwartalnika Analizy Międzynarodowe

Środowisko bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego przez ostatnią dekadę uległo znaczącej transformacji. Sojusz Północnoatlantycki musi kontynuować adaptację do wyzwań, z którymi musi się mierzyć. Służyć temu ma zapoczątkowany przez Sekretarza Generalnego NATO...

czytaj dalej
Pierwszy numer kwartalnika Analizy Międzynarodowe

Pierwszy numer kwartalnika Analizy Międzynarodowe

Zapraszamy do lektury kwartalnika Analizy Międzynarodowe, którego wydawcą jest Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych. Celem tego pisma jest pogłębiona analiza istotnych z polskiej perspektywy trendów w stosunkach międzynarodowych. Szczególne zainteresowanie...

czytaj dalej