Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który w kompleksowy sposób ukazuje funkcjonowanie, cele oraz potrzeby państw Trójmorza w ramach Inicjatywy. Jest to pierwsze w Polsce tak złożone i dokładne ujęcie kwestii strukturalnych oraz finansowych.

Analiza Julity Wilczek i Andrzeja Rudowskiego służy przedstawieniu powstania, struktury i działalności Funduszu Trójmorza jako kluczowego instrumentu, jaki dotychczas wypracowano i uruchomiono w ramach Inicjatywy.

Fundusz Trójmorza to największe, wymierne przedsięwzięcie integracyjne w ramach Inicjatywy Trójmorza. Jego cele oraz zadania oparte są na zidentyfikowanych niezależnie i wielokrotnie potwierdzonych potrzebach regionu w zakresie infrastruktury i jej finansowania. Funduszowi bardzo potrzebni są też inwestorzy prywatni i finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych. Oceniając dotychczasową działalność Funduszu nie można jednak zapominać, że jest to pierwsze przedsięwzięcie tego typu stworzone w regionie na potrzeby regionu i że od początku funkcjonuje w specyficznych warunkach, jakie stworzyła dla biznesu pandemia COVID-19. Miała ona zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na Fundusz.

 

POBIERZ