BP i Ministerstwo Energii i Minerałów w Omanie podpisały Strategiczną Umowę Ramową oraz Umowę Gromadzenia Danych o Odnawialnych Źródłach Energii, które będą wspierać potencjalny rozwój wielogigawatowej, światowej klasy energii odnawialnej i rozwoju ekologicznego wodoru w Omanie do 2030 roku.

W ramach umowy BP będzie rejestrować i oceniać dane dotyczące energii słonecznej i wiatru z 8000 km2 terenu – obszaru ponad pięciokrotnie większego od Londynu. Ocena będzie następnie wspierać rząd Omanu w zatwierdzaniu przyszłego rozwoju centrów energii odnawialnej w odpowiednich lokalizacjach na tym obszarze, aby wykorzystać te zasoby. Zasoby energii odnawialnej mogą również dostarczać energię odnawialną do rozwoju ekologicznego wodoru, skierowanego zarówno na krajowe, jak i światowe rynki eksportowe.

To partnerstwo stanowi znaczącą ewolucję działalności BP w Omanie i jest zgodne ze strategią BP, która obejmuje szybki wzrost rozwiniętej mocy wytwórczej energii odnawialnej oraz zajmowanie wczesnych pozycji w sektorze wodoru.

Dyrektor generalny BP, Bernard Looney, powiedział: „Dzisiejsze porozumienie odzwierciedla to, co BP może zaoferować jako zintegrowana firma energetyczna. Projekty te będą opierać się na naszej działalności gazowej i połączą energię wiatrową, słoneczną i ekologiczny wodór w charakterystyczny i zintegrowany sposób, wspierając cele Omanu w zakresie energii niskoemisyjnej.

„I nie inwestujemy tylko w energię. Inwestujemy w Omanie, aby tworzyć i rozwijać infrastrukturę, wspierać lokalne łańcuchy dostaw oraz rozwijać umiejętności i talenty potrzebne do wprowadzenia nowej generacji liderów energetycznych. Z niecierpliwością czekamy na bliską współpracę z rządem Omanu, aby posunąć się do przodu”.