Czy to Polska i Węgry wywalczyły ustępstwa od Unii Europejskiej ws. rozporządzenia o powiązaniu budżetu z praworządnością czy też to Wspólnota obroniła kompromis. Faktem jest, że porozumienie zostało zawarte bez polskiego czy węgierskiego weta. Jakie będą jego konsekwencje dla Unii Europejskiej a jakie dla Polski i Węgier? Czy Polska i Węgry zyskały ustępstwa dzięki groźbie weta czy to raczej Unia Europejska pozwoliła im wycofać się „z twarzą”?

Na te oraz inne pytania odpowiadali goście Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych:
👤 prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse – socjolog, politolog historyk. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym. Autor m.in. takich publikacji jak ”Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej” czy ostatniego raportu opracowanego przez Instytut Sobieskiego ”Spór polityczny wokół praworządności w Unii Europejskiej”.
👤 dr hab. Kamil Zajączkowski – Dyrektor Centrum Europejskiego UW w kadencji 2020-2024. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problemów: współczesnych stosunków międzynarodowych, roli UE w świecie (zwłaszcza jej relacji z krajami Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Azji), pomocy rozwojowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych tej tematyce, w tym autor monografii: Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, współautor monografii: Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, współredaktor kilku prac zbiorowych, w tym m.in.: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania. Wykładał na uczelniach europejskich i azjatyckich, m.in. w: Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Wiedniu oraz w Stambule, Airlangga University (Indonezja), Universitas Gadjah Mada (Indonezja), Xiamen University (Chiny).

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO