Zapraszamy do lektury kwartalnika Analizy Międzynarodowe, którego wydawcą jest Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych. Celem tego pisma jest pogłębiona analiza istotnych z polskiej perspektywy trendów w stosunkach międzynarodowych. Szczególne zainteresowanie naszej redakcji dotyczy wschodniego sąsiedztwa Rzeczpospolitej, głównych kierunków w Unii Europejskiej, relacji transatlantyckich oraz współpracy w Europie Środkowej. Piszą do nas naukowcy, eksperci i analitycy którzy zajmują się sytuacją międzynarodową w Polsce, ma świecie oraz geopolityką.  

Periodyk jest skierowany do środowisk uniwersyteckich, administracji publicznej oraz wszystkich tych specjalistów którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i szukać fachowych informacji na tematy trudne i bieżące. 

Kwartalnik Analizy Międzynarodowe ma na celu podejmowanie tematów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej, pogłębiania Jej relacji sojuszniczych oraz szeroko rozumianego rozwoju współpracy w regionie. Niemniej będą też poruszane inne tematy dotyczące trendów geopolitycznych i stosunków międzynarodowych, które mają wpływ na sytuację w Europie. Dlatego chcemy poprzez nasz periodyk otwierać przestrzeń do debaty publicznej w każdym środowisku oraz w mediach społecznościowych. 

Celem kwartalnika jest pogłębienie profesjonalnej analizy, ale także nie poddawanie się utartym schematom, modom intelektualnym bądź poprawności politycznej widocznej w niektórych środowiskach intelektualnych w Europie i USA. Nie będziemy więc stronili ani od kontrowersyjnych bądź zaniedbywanych tematów, ani od krytycznej oceny prezentowanych zjawisk, w tym również odbiegającej od standardowego spojrzenia na wiele węzłowych problemów stosunków międzynarodowych. Uważamy bowiem, że rzeczywistość relacji międzynarodowych ulega w XXI wieku zmianom, a nowe wyzwania zmuszają do porzucenia standardowej analizy i otwartego spojrzenia na pojawiające się zjawiska i trendy.  

Choć zapraszamy na nasze łamy wybitnych analityków i naukowców, to jesteśmy także otwarci na nowych autorów, który chcieliby przedstawić swoje analizy na łamach kwartalnika.  

Zapraszamy do lektury!

 

POBIERZ