Wydatki Unii Europejskiej na wspieranie mechanizmów sztucznej inteligencji w porównaniu z innymi państwami świata, między innymi USA i Chinami są dramatycznie niskie. Jednocześnie rozwój prawodawstwa unijnego w zakresie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji dotyczy coraz większej liczby obszarów.

Mijający rok 2020 był pod względem ilości wydanych aktów, komunikatów, rezolucji dotyczących sztucznej inteligencji wyjątkowo obfity. Podczas spotkania zaprezentowane i omówione zostaną wybrane aspekty sztucznej inteligencji z perspektywy prawa unijnego.

Naszym gościem będzie:

Zbigniew Więckowski – dr nauk prawnych, Zastępca Dyrektora w Instytucie Nauk Prawnych UKSW, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW, stypendysta grantów norweskich, Narodowego Centrum Nauki, FRSE. Autor publikacji naukowych z zakresu prawnych aspektów leków biologicznych, prawa farmaceutycznego i nowych technologii.

Spotkanie poprowadzi Sergiusz Muszyński – ekspert Instytutu Promocji Gospodarki.

Wydarzenie odbędzie się w środę, 30.12 o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy do udziału. Transmisję wydarzenia będzie można śledzić na naszym Facebooku.

 

 

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO