Z przyjemnością prezentujemy kolejny, czwarty numer kwartalnika Analizy Międzynarodowych. Tym razem wiodącym tematem numeru była współpraca w regionie szeroko rozumianej Europy Środkowej i Wschodniej, czyli w obszarze Trójmorza. Pogłębienie integracji w tym regionie jest ogromną szansą rozwoju dla poszczególnych krajów w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Łączy nas i dzieli historia, niejednokrotnie trudna. Jednocześnie czynnikiem spajającym jest geografia i wiele wspólnych interesów.

Rosyjska agresja na Ukrainę ujawniła jak istotna dla regionu jest kooperacja w sferze bezpieczeństwa. Solidnego bezpieczeństwa nie sposób przy tym zbudować bez wzajemnego zaufania, współpracy politycznej i na poziomie społeczeństw. Pokój i stabilizacja w regionie zależy w dużym stopniu od rozwoju gospodarczego, od pogłębienia współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych, ale również energetycznych i żywnościowych, czyli istotnych dla różnych aspektów bezpieczeństwa. Ważnym narzędziem dla zapewnienia tych celów jest również rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej.

O „nadziei Trójmorza” piszą zaproszeni przez nas wybitni specjaliści i naukowcy, zajmujący się różnymi aspektami kooperacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca ta jest nadzieją na przyszłość, choć przed narodami regionu stoją także rozliczne problemy i wyzwania, na które wskazały znakomite Autorki i Autorzy. Zachęcamy do lektury Analiz Międzynarodowych i liczymy na to, że ten numer będzie źródłem wiedzy i inspiracji dla naszych czytelników.

Redakcja Analiz Międzynarodowych

Zapraszamy do lektury!

POBIERZ