Misja

 

Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych realizuje swoją misję poprzez organizację specjalistycznych debat ogniskujących się wokół gospodarczych, politycznych i społecznych czynników wpływających na kierunki ewolucji Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych funkcjonujących w wymiarze europejskim.

ECPP inicjuje publiczną debatę ekspercką oraz upowszechnia wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych poprzez realizację projektów badawczych oraz przygotowując raporty i analizy z zakresu polskiej polityki zagranicznej, integracji europejskiej, stosunków transatlantyckich, bezpieczeństwa międzynarodowego i energetycznego oraz gospodarki światowej.

Głównym obszarem funkcjonowania ECPP jest tworzenie fachowych analiz dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa w wymiarze europejskim oraz międzynarodowym, a także badanie ewolucji nowych inicjatyw subregionalnych – głównie w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.