Zespół ekspercki

dr tomasz szulc

Dyrektor Działu Analiz ECPP. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich Executive Master of Business Administration, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN, asystent w Zakładzie Porównawczych Studiów Postsowieckich oraz w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN, gdzie zajmował się badaniami nad rolą sektora naftowo-gazowego  w polityce wewnętrznej i międzynarodowej Federacji Rosyjskiej. Autor blisko trzydziestu analiz, publikacji naukowych i popularno-naukowych obejmujących swoim zakresem m.in. przemiany rosyjskiego sektora naftowo-gazowego, ekspansję rosyjskich koncernów energetycznych w UE i przestrzeni postsowieckiej oraz politykę klimatyczną UE. Redaktor opracowań analitycznych „Wpływ  kosztów  wykupu  pozwoleń  na  emisję  CO 2  na  cenę  energii  elektrycznej w Polsce. Konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa” oraz  „Unia  Europejska  i  Chińska  Republika  Ludowa.  Polityka  klimatyczno-energetyczna”.

 

Marek Budzisz

Dziennikarz, historyk, doradca ministerialny w rządzie Jerzego Buzka. Analityk zajmujący się tematyką postsowieckiego Wschodu. Publikuje na swoim blogu Wieści z Rosji (Salon24) oraz w Tygodniku TVP, Nowej Konfederacji, Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczach Wspólnych, WGospodarce, Gazecie Bankowej, Tygodniku Solidarność. Autor książki „Koniec rosyjskiej Ameryki”. Związany z think-tankiem Jacka Bartosiaka Strategy&Future.

Ostatnie publikacje

Rosyjski sektor obronny: perspektywa kryzysu

rafał tomański

Dyrektor Działu Chin i Azji Wschodniej. Dziennikarz, japonista, autor książek o Japonii i obu Koreach. Pracował w Pekinie jako korespondent PAP na Azję. Wielokrotnie relacjonował międzynarodowe szczyty w tamtym regionie dla polskich mediów, m.in. G20 w Hangzhou w 2016 r. i Osace w 2019, czy drugi szczyt Trump-Kim w Hanoi w 2019 roku.

Od czerwca 2020 roku prowadzi „Środek od środka”, cykl nagrań przybliżających azjatycką historię, kulturę, literaturę i życie codzienne na rozmaitych platformach społecznościowych.

Ostatnie publikacje

Trudny ostatni rok prezydentury przed Moon Jae-inem

Rok wirusowego życia

Igrzyska w Tokio wciąż niepewne

goran andrijanić

Goran Andrijanić urodzIł się w 1971 r. w Dervencie w Bośni i Hercegowinie. Szkołę dziennikarską ukończył na wydziale nauk politycznych w Zagrzebiu. Od końca lat 90-tych pracuje jako dziennikarz i redaktor w redakcjach tj. Jutarnji list, Fokus, Obzor, Bitno.net. Aktualnie jest dziennikarzem tygodnika Sieci. Pisze o polityce, kulturze, muzyce, religii. Pisał także dla innych polskich mediów tj. Gość Niedzielny, Fronda, Przewodnik Katolicki. W latach 2017 i 2018 był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej z Zagrzebia.

Ostatnie publikacje

Węgry odbudują szkołę i kościół zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji

Philip Earl Steele

Historyk, redaktor, były wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki pt. Nawrócenie i chrzest Mieszka I oraz wielu tekstów, zwłaszcza religioznawczych, wydanych zarówno w Polsce, Izraelu, Czechach, USA i Wielkiej Brytanii. Jego książka pt. Izrael i Chrześcijanie Ewangelikalni: „Alians z Bożego nadania” ukaże się niedługo. W Europejskim Centrum Projektów Pozarządowych zaangażowany w projekt „Dyplomacja religijna”. 

Ostatnie publikacje

Syjoniści chrześcijańscy w Europie środkowo-wschodniej (1876-1884). Przyczynek do powstania Hibbat Syjon, pierwszego ruchu syjonistycznego

Rediscovering the dream: A Proposal for a “Pivot” in Polish–Israeli Relations

British Christian Zionism (Part 2): the work of Laurence Oliphant

Mateusz Kubiak

Absolwent stosunków międzynarodowych i studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Analityk rynków energetycznych w firmie doradczej Esperis oraz niezależny ekspert ds. Kaukazu Południowego. Autor bloga „Kaukaz Kaukaz”.

Ostatnie publikacje

Konflikt o Górski Karabach: krucha stabilność?

Perspektywy rozbudowy Południowego Korytarza Gazowego

„Pełzająca aneksja”: Gruzja wobec rosyjskich działań borderyzacyjnych 

Oleksandr Shevchenko

Absolwent stosunków międzynarodowych na Odeskim Uniwersytecie Narodowym oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pracował w departamencie integracji europejskiej Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Ukrainy. Publicysta ukraińskiej gazety „Dzerkało Tyżnia” („Zwierciadło Tygodnia”). Wcześniej związany także z portalem Eastbook.eu.

Ostatnie publikacje

Echo kryzysu. Nowe wyzwania w stosunkach polsko-ukraińskich

Trójmorze a Ukraina: współpraca (nie)możliwa

Federacja Rosyjska wobec wirusa SARS-CoV-2

Skutki polityczne pandemii SARS-CoV-2 na Ukrainie

 Wizyta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Powód do umiarkowanego optymizmu

adrianna kuropaś

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, obronności, działalność służb mundurowych oraz historii stosunków międzynarodowych.

Ostatnie publikacje

 Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w walkę z COVID-19

Aleksandra Wojtaszewska

Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwentka prawa w Akademii Leona Koźmińskiego oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół rynku energii w kontekście prawa energetycznego, gospodarczego i unijnego. Zawodowo związana z branżą oceny ryzyka bankowego.

Ostatnie publikacje

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu w kontekście budowy Baltic Pipe

Nord Stream 2: zagrożenia dla europejskiego rynku energii

 Perspektywa udziału energii atomowej w globalnym i europejskim rynku energii

OLGA SVIATobatko

Absolwentka Wydziału Historycznego na Donieckim Uniwersytecie Narodowym. Studentka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej zainteresowań badawczych zaliczają się historia i kultura Bałkanów oraz antropologia miasta.

Ostatnie publikacje

Specyfika euroatlantyckiej integracji Republiki Macedonii Północnej