o nas

Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych jest ośrodkiem koncepcyjno-analitycznym,  którego głównym celem jest wzmocnienie i upodmiotowienie Polski w na wielu płaszczyznach integracji europejskiej, a także inicjowanie debaty publicznej, mającej na celu definiowanie ambitnych założeń polityki międzynarodowej, w tym polityk regionalnych w ramach istniejących i tworzących się struktur integracyjnych takich jak Unia Europejska, Trójmorze czy Grupa Wyszehradzka.

Nasze rozumienie dobra wspólnego opiera się na założeniu, że tworzenie i implementacja polityki publicznej państwa powinny być poprzedzone merytoryczną dyskusją, uwzględniającą różne perspektywy i interesy różnych grup społecznych, dlatego też w działalność Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych zaangażowani są eksperci z kraju i zagranicy, byli pracownicy administracji publicznej różnych szczebli oraz byli dyplomaci, a więc osoby zaangażowane w przeszłości w konstruowanie systemowych rozwiązań dla administracji publicznej.

 

aktualności

Ørsted uruchamia nowy projekt wodorowy SeaH2Land

Ørsted uruchamia nowy projekt wodorowy SeaH2Land

Duński Ørsted zamierza wybudować elektrolizery o mocy 1 GW zasilane przez morską farmę wiatrową o mocy 2 GW w ramach projektu SeaH2Land. Instalacja zostanie zlokalizowana w rejonie holendersko-flamandzkiego zespołu portowego na Morzu Północnym w celu utworzenia...

czytaj dalej
Rekordowy eksport Gazpromu w pierwszym kwartale 2021 r.

Rekordowy eksport Gazpromu w pierwszym kwartale 2021 r.

Dostawy rosyjskiego gazu do kluczowych klientów Gazpromu ustanowiły trzyletni rekord w pierwszym kwartale 2021 r. Przez trzy miesiące tego roku rosyjski monopol przesłał w kierunku zachodnim 52,7 mld m³ gazu, czyli o  12,4 mld (30 proc.) więcej niż rok wcześniej....

czytaj dalej
Znikome opłacalne rezerwy ropy w Rosji?

Znikome opłacalne rezerwy ropy w Rosji?

Na początku kwietnia 2021 roku szef Rosnedru Jewgienij Kisieliow w wywiadzie udzielonym rządowej gazecie "Rossijskaja Gazieta" ujawnił, że o ile całkowite rezerwy ropy w Rosji mogą teoretycznie wystarczyć na 58 lat wydobycia, to większość z nich nie jest ekonomicznie...

czytaj dalej