projekty

Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych prowadzi projekty z zakresu publicznej debaty eksperckiej ora edukacji. Projekty Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych mają na celu zarówno zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problemów i wyzwań, przed którymi staje dziś Europa jak i rozwój kapitału ludzkiego poprzez edukacje przyszłych elit państwowych.