Forum Debaty Europejskiej

Forum Debaty Europejskiej to cykl spotkań i debat eksperckich podczas których prowadzona jest dyskusja na temat przyszłości Unii Europejskiej, kierunku w jakim powinna podążać oraz dotychczasowych działań jakie realizowała, od czasu przystąpienia Polski do Unii.

Naszym zadaniem jest zwiększenie świadomości o aktualnych problemach Unii Europejskiej, o tym, że mogą one mieć realny wpływ na życie społeczności lokalnych oraz spowodować zwiększenie partycypacji obywateli w kwestiach europejskich. Tworzymy wspólnotę obywateli zaangażowanych w kształtowanie wizji rozwoju Polski, Europy i świata.