Tematem przewodnim trzeciego numeru Analiz Międzynarodowych jest kryzys energetyczny wywołany przez agresję rosyjską na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wybitni specjaliści zastanawiają się w tym kontekście nad unijnym Zielonym Ładem. Dotychczasowa polityka klimatyczna i energetyczna UE spowodowała, że cała wspólnota stała się głęboko zależna od rosyjskich surowców, a tym samym wojna na Ukrainie w dramatyczny sposób zwiększyła koszty tej polityki w sytuacji kryzysu energetycznego. Bruksela odpowiedziała na ten kryzys dążąc do stopniowej dywersyfikacji źródeł rosyjskich. Pojawiły się też postulaty wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich pułapów cenowych dla energii dla odbiorców końcowych. Niemniej kryzys energetyczny w Europie wywołany przez Federację Rosyjską zmusza do rewizji wcześniejszej polityki. W numerze zastanawiamy się w gronie wybitnych specjalistów nad tymi strategicznymi wyzwaniami.

Oprócz tego w numerze znalazło się kilka innych ciekawych tekstów, m.in. poruszających tematykę rywalizacji amerykańsko – chińskiej, współpracy między partiami konserwatywnymi w UE, polityki zagranicznej Turcji, sytuacji strategicznej w Kazachstanie. Wszystkie autorstwa znanych i cenionych analityków i naukowców.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja

POBIERZ