Roczna inflacja na dzień 4 października 2021 r. wyniosła 7,48% i stała się rekordowa od lutego 2016 roku. Przez 19 miesięcy – od lutego 2020 r. – inflacja w Rosji przyspieszyła ponad trzykrotnie, czego statystyki nie widziały od aneksji Krymu.

Wzrosły ceny żywności: drób podrożał w ciągu roku o 26%, wieprzowina 13,5%, wołowina 13,1%, chleb 7,9%, mąka prawie 10%, kasza gryczana ponad 17%, jajka kurze 23%. Gwałtowny wzrost cen objął warzywa: ogórki, pomidory i ziemniaki które drożeją w ostatnim czasie w tempie 6,3%, 12% i 4,4% tygodniowo. W ujęciu rocznym urosły one odpowiednio o 23,6%, 31,3% i 59,14%.

Przemysł poza sektorem surowcowym obniżył produkcję o 1,2% w okresie luty-sierpień, wzrost płac realnych zmierza do zera (2,2% w lipcu wobec 4,9% w czerwcu), a realne emerytury zostały obniżone ósmy miesiąc z rzędu. Mimo spadających dochodów ludności w dalszym ciągu rozwijana jest akcja kredytowa, która przynosi coraz większą ilość bankructw. Całkowite zadłużenie Rosjan wobec systemu bankowego wzrosło w ciągu roku o 26% i osiągnęło 23,1 bln rubli. Po raz pierwszy w historii była to suma praktycznie równa kwocie, którą przechowują oni na rachunkach rublowych (25,8 bilionów rubli). Przeciętny kredytobiorca musi 61,3% swoich dochodów oddać bankowi. Liczba Rosjan, którzy nie radzili sobie z długami i zbankrutowali, powiększyła się w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. o kolejne 137 tys. Liczba upadłości osób fizycznych w ciągu 9 miesięcy przekroczyła o 80% wartości z analogicznego okresu 2020 roku i o 188% przekroczyła dane z okresu styczeń-wrzesień 2019 roku.

Jak przewiduje Raiffeisenbank rosyjski PKB w sierpniu spadł o 1% w porównaniu z lipcem, a jego roczna dynamika spowolniła do 3,7%, choć wiosną była dwucyfrowa. Biorąc pod uwagę rządowe plany przejścia do realizacji budżetu z nadwyżką, gospodarka nadal będzie pogrążać się w stagnacji: tempo wzrostu w latach 2022-23 powróci do 1,3-1,5% rocznie.

 

 

Zespół ECPP