Władze nie tylko rozpędziły protesty używając policyjnych oddziałów do walki z demonstrantami (dawny OMON) ale również przystąpiły do zmian w systemie niejawnej kontroli nad społeczeństwem.

W ostatnim tygodniu stycznia 2021 r. Duma Państwowa przyjęła poprawki do ordynacji podatkowej umożliwiające Federalnej Służbie Podatkowej (FTS) dostęp do tajemnic bankowych osób fizycznych.

Banki będą zobowiązane do dostarczenia organom podatkowym kopii: paszportów klientów, pełnomocnictw do dysponowania środkami, umów o otwarcie rachunku i wniosków o jego zamknięcie, a także próbek podpisów i odcisków pieczęci. FTS będzie miał również dostęp do wszystkich informacji i dokumentów, które klient przekazuje bankowi. Ponadto instytucje kredytowe będą zobowiązane do ujawniania beneficjentów przeprowadzonych transakcji. Środki pieniężne podmiotów uznanych za nierzetelne zostaną skonfiskowane przez skarb państwa.

Do końca 2021roku zostanie uruchomiony specjalny system, gdzie Bank Centralny dokona podziału klientów na trzy grupy ”zieloną”, „żółtą” i „czerwoną”. Gdy klient uzyska status „czerwony” banki komercyjne  będą zobowiązane do zablokowania rachunków i wypowiedzenia umowy na prowadzenie, a  jeżeli status zostanie potwierdzony przez sąd, komisję międzyresortową , to bank będzie zmuszony „przekazać do systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej środki dostępne na rachunku klienta”.

Następnie na początku lutego 2021 r.  ministerstwo rozwoju cyfrowego przygotowało zmiany w ustawie o łączności, które pozwolą MSW, FSB i FSO na otrzymywanie danych o lokalizacji urządzeń użytkowników od operatorów telekomunikacyjnych bez decyzji sądu. Siły bezpieczeństwa w ten sposób uzyskają możliwość szybkiej geolokalizacji osób objętych kontrolą operacyjną. Możliwe będzie skorelowanie informacji o położeniu urządzeń mobilnych z danymi z kamer monitorujących celem identyfikacji osób uczestniczących np. w demonstracjach. Uzyskane w ten sposób dane i oparte na nich działania nie będą mogły być kwestionowane w postepowaniach prokuratorskich i sądowych.

Nie są to jedyne zmiany związane ze działaniem struktur siłowych. Zgodnie z ujawnionymi informacjami w marcu tego roku w MSW FR dojdzie do połączenia dwóch kluczowych struktur zajmujących  się pracą operacyjną. Biuro operacyjno-poszukiwawcze zostanie połączone z biurem specjalnych technicznych przedsięwzięć. Reforma ta została przygotowana przy udziale FSB, a jej celem jest podporzadkowanie działań operacyjnych MSW Łubiance. W rezultacie FSB skoncentruje się w swoich rękach zarządzanie wszystkimi działaniami operacyjnymi i dochodzeniowymi w kraju zarówno tymi prowadzonymi metodami tradycyjnymi jak i elektronicznymi. Co więcej uzyska ona dostęp do bazy danych MSW zawierającej informacje o wszystkich postępach operacyjnych tego resortu od lat 90-tych XX wieku.

Działania Kremla mają charakter z jednej strony prewencyjny, ukierunkowany na pozbawienie organizacji pozarządowych źródeł finasowania, a z drugiej strony represyjny. Bowiem do tej pory o ile organa bezpieczeństwa, nie miały problemu z uzyskaniem operacyjnym danych z urządzeń mobilnych obywateli, to jednak istniał problem z przełożeniem zdobytych informacji na działania procesowe i sądowe. Biegli oraz adwokaci kwestionowali dowody zdobyte metodami niesankcjonowanymi prawnie i czasami udawało im się nie dopuścić tego typu danych jako dowodów przed sądem. Zmiany prawne mają usunąć te przeszkody i umożliwić karanie protestujących z wykorzystaniem materiałów pozyskanych od operatorów telekomunikacyjnych.

 

AUTOR: ZESPÓŁ ECPP