W nocy z 9 na 10 listopada zakończyła się Druga Wojna Karabachska. Trwające 44 dni walki w regionie Górskiego Karabachu pochłonęły kilka tysięcy ofiar, przynosząc jednoznaczne zwycięstwo stronie azerbejdżańskiej. Na mocy zawartego porozumienia pokojowego Ormianie zostali zmuszeni do wycofania się ze znacznej części spornych terenów, a na nowo utworzone linie rozgraniczenia wojsk wprowadzone zostały rosyjskie siły pokojowe. Nie oznacza to jednak, że konflikt jako taki został uregulowany i nie będzie jeszcze powracał w kolejnych latach.

Obecna sytuacja to najpoważniejsza zmiana w architekturze bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym od ponad 10 lat, tj. od wojny gruzińsko-rosyjskiej w sierpniu 2008 roku. Nowy ład w Górskim Karabachu rzutuje przy tym nie tylko na rozkład sił w regionie, ale i na sytuację wewnętrzną w Armenii i Azerbejdżanie. Ormianie są dziś pogrążeni w kryzysie, zaś władze w Baku znacząco wzmocniły swoją pozycję w oczach własnego społeczeństwa. Co czeka oba państwa w najbliższej przyszłości?

O sytuacji w Górskim Karabachu i perspektywach na przyszłość dla regionu dyskutować będą:
Arkadiusz Legieć – analityk ds. Kaukazu i Azji Centralnej w programie Europa Wschodnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Mateusz Kubiak – ekspert ds. Kaukazu Południowego i współpracownik Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych, analityk Esperis Consutling. Autor bloga Kaukaz Kaukaz, ekspert w sprawach Kaukazu Południowego.

Prowadzenie: Adrianna Kuropaś (Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych)  

 

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO