W wyniku zmian granic w XX wieku istotna część polskiego dziedzictwa kulturowego znajduje się na terytorium obecnej Ukrainy i Białorusi. Przez setki lat na wschodnich kresach dawnej Rzeczpospolitej powstało wiele dóbr, które stanowią symbol polskiej kultury, historii i tradycji. Wiele ważnych zabytków architektury, dzieł sztuki, cmentarzy, archiwaliów i księgozbiorów tworzy niezwykle ważną cześć dziedzictwa bez którego polska kultura nie może zostać w pełni przedstawiona.

Podczas webinarium została poruszona kwestia dóbr kultury pozostawionych na terenie Białorusi i Ukrainy i ich znaczenia dla Polski. Zostanie podjęta próba określenia stanu technicznego zabytków, skali zniszczeń wywołanych wojnami oraz panowaniem systemu komunistycznego. Goście webinarium postarają się przybliżyć stosunek Ukrainy i Białorusi do wspólnego dziedzictwa oraz opowiedzą na pytania dot. zaangażowania Polski w ochronę dóbr kultury poza granicami, sposobu finansowania, współpracy instytucjonalnej oraz wyzwań jakie stoją przed tymi państwami.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO