Rada dyrektorów kontrolowanego przez państwo Romgazu zatwierdziła nabycie 100% ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), posiadacza 50% praw wynikających z umowy koncesyjnej na poszukiwanie, rozwój i produkcję ropy naftowej w Neptun Deep Block. Druga połowa praw i obowiązków wynikających z koncesji XIX Neptun Deep Block należy do rumuńskiej grupy naftowo-gazowej OMV Petrom. Cena, jaką zapłaci Romgaz za zakup EMEPRL, wyniesie maksymalnie 1,07 miliarda dolarów. Po podpisaniu umowy kupna akcji Romgaz będzie musiał zapłacić Exxonowi 106 mln USD zaliczki. To zdecydowanie największa umowa przejęcia, jaką kiedykolwiek podpisała rumuńska spółka.

Romgaz spodziewa się sfinalizowania transakcji w I kwartale 2022 roku. W kwietniu 2021 r. OMV Petrom poinformował, że jeśli ExxonMobil zaakceptuje ofertę zgłoszony przez Romgaz, dołączy do projektu jako operator. Na początku października Romgaz ogłosił, że ubiega się o kredyt bankowy w wysokości 1,6 mld lei (ok. 375 mln USD) na sfinansowanie zakupu i pokrycie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego. Z kolei OMV Petrom wszedł w spółkę joint venture z ExxonMobil w celu eksploracji bloku Neptun Deep w 2008 roku. Blok zajmuje powierzchnię około 7500 km2 na głębokościach wody od 100 do 1700 metrów. Według OMV Petrom dotychczas obie firmy wydały ponad 1,5 miliarda dolarów na badanie i ocenę projektu. Zasoby gazu w obszarze Neptun Deep szacowane są na poziomie od 42 do 84 miliardów metrów sześciennych. Tymczasem Rumunia zużywa obecnie około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Romgaz posiada już 12,2% udziałów w podmorskiej strefie poszukiwawczej EX Trident – joint venture z Lukoil Overseas Atash BV, spółką zależną rosyjskiego Łukoilu która posiada pozostałe 87,8% udziałów. Zakup Neptun Deep przez Rumunów może pozwolić na dalszy rozwój projektu.

OMV Petrom wielokrotnie ostrzegał, że rok 2021 jest kluczowym rokiem dla Neptun Deep. Sygnalizując, że rumuńskie władze mają coraz mniej czasu na wprowadzenie obiecanych zmian podatkowych. Zarówno OMV jak i ExxonMobil odkładały decyzję inwestycyjne ze względu na oczekiwane zmiany legislacyjne. Rządzący do niedawna liberałowie obiecali zmienić ustawę offshore, aby była bardziej przyjazna dla inwestycji, ale jak dotąd nie podjęli żadnych konkretnych kroków w tym zakresie. Kryzys polityczny spowodowany brakiem stabilnej większości parlamentarnej wraz z odwołaniem rządu mniejszościowego premiera Florina Citu nie sprzyja zmianom prawnym.

Zespół ECPP