Rosja mimo kryzysu gospodarczego spowodowanego spadkiem cen ropy i gazu na rynkach światowych aktywnie modernizuje swoje siły lądowe w okręgach wojskowych, na granicy
z Ukrainą.

Dowództwo rosyjskie w bardzo niewielkim stopniu zwiększa liczbę  stale stacjonujących jednostek
w  zachodnim i południowym okręgach wojskowych  ale zamiast tego kieruje tam nowoczesne systemu uzbrojenia celem uzyskania przewagi jakościowej nad armią ukraińską.

Do zachodniego okręgu wojskowego dostarczono w 2020 :

  • dla 2 dywizji zmechanizowanej -co najmniej 8 najnowszych czołgów T-90M „Proryw”, 18 samobieżnych armato- haubic 152mm 2S35 Koalicja SW (Rosjanie twierdzą, że Koalicja może strzelać na odległość do 40 km, a pociskami specjalnymi – do 80 km); w 2021 roku planowane jest pełne przezbrojenie dywizjonu przeciwpancernego dywizji w nowe systemy przeciwpancerne Chryzantema-S.
  • dla 4 dywizji pancernej-około 20 zmodernizowanych czołgów T-80BWM.

 

Wojska powietrzono desantowe wzmocniono batalionem bojowych wozów piechoty BMD-4M dostarczonych do 76. dywizji powietrzno-szturmowej.

Z kolei 27. samodzielna brygada zmechanizowana została wzmocniona – 8 czołgami T-90M „Proryw”, 12 transporterami opancerzonymi BTR-82A, partią samobieżnych armato-haubic 152 mm 2S19М1 wyposażonych w cyfrowy system kierowania ogniem.  Kilkanaście samobieżnych armato-haubic 152 mm 2S19М2 Msta-SM otrzymała również 144. dywizja zmechanizowana, natomiast do uzbrojenia 236 brygada artylerii weszły samobieżne armato- haubice 152mm 2S35 Koalicja SW.

Południowy okręg wojskowy został wzmocniony znacznie większa ilością nowoczesnego sprzętu co wynika z roli jaką ma on do odegrania w ewentualnej wojnie z Ukrainą. Gross nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego trafił do nowo formowanej stacjonującej na granicy z Ukrainą 150. dywizji zmechanizowanej. Otrzymała ona: batalion głęboko zmodernizowanych czołgów T-72B3M, transportery opancerzone BTR-82A dla trzech batalionów zmechanizowanych, 18 samobieżnych armato- haubic 152mm 2S19М2 Msta-SM,  dwie baterie haubico-armat holowanych 152 mm Msta-B, baterię systemów rakietowych 220mm 9K57 Uragan.

Liczba pojazdów opancerzonych na granicy z Ukrainą wzrośnie również w wyniku reorganizacji 56. brygady desantowo-szturmowej która zostanie przeniesiona do Teodozji i przeformowana w pułku desantowo-szturmowy w ramach 7. dywizji desantowo-szturmowej (ta otrzymała w 2020 r. batalion nowych BMD-4M). Brygada jest wyposażona w batalion czołgów T-73B3, który oczywiście zostanie również przeniesiony na Krym. Rosjanie zdecydowali się wzmocnić swoje zgrupowanie na Krymie nie nowym pułkiem, który musiałby być przez długi czas formowany ale przeniesieniem gotowej, zgranej formacji, która brała już udział w agresja na Ukrainę. Trwa również formowanie 19. dywizji zmechanizowanej oraz dwóch brygad artylerii w tym jednej rakietowej.

Kreml wzmacniając jednostki stacjonujące na kierunku ukraińskim stwarza fundamenty pod przyszłe działania ofensywne na zachodnim  kierunku operacyjnym. Na razie 150. dywizja otrzymuje nowe partie uzbrojenia którego obsługi uczą się  żołnierze formowanych pułków, później przyjdzie etap zgrywania pododdziałów różnego szczebla by w końcu osiągnęły one pełną gotowość bojową. Kolejna dywizja zmechanizowana jest na wczesnym etapie tworzenia ale za około 2-3 lata powinna osiągnąć gotowość bojową pod warunkiem niezwalniania tempa modernizacji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W relatywnie niedługim czasie jednostki te będą służyły do wywierania silnej presji na Kijów celem przymuszania go do przyjęcia rozwiązań zaproponowanych przez Moskwę.

 

AUTOR: ZESPÓŁ ECPP