Rosatom Overseas, KAMAZ, Dalekowschodnia Korporacja Rozwoju Artic JSC i Korporacja Rozwoju Regionu Sachalin podpisały porozumienie wstępne dotyczące budowy całego ekosystemu wodorowego który ma doprowadzić do dekarbonizacji sektora transportu na Sachalinie.

Porozumienie zakłada wspólne uczestnictwo w projekcie budowy demonstratorów floty zasilanej wodorem oraz przeprowadzenie analiz dotyczących uruchomienia transportu napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi na całym terytorium obwodu sachalińskiego.

Za priorytetowe (jako najbardziej obiecujące) uznano technologie wodorowe w transporcie pasażerskim i towarowym – potencjalnie w ogromnym stopniu przyczynią się one do osiągnięcia dekarbonizacji Sachalinu.

Duże nadzieje pokłada się we współpracy z KAMAZem, wiodącym rosyjskim producentem ciężarówek, który podążając za światowymi trendami w inżynierii mechanicznej, w tym w transporcie ciężkim będzie rozwiał produkcję pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Zespół ECPP