Utrzymujące się od kilku miesięcy rekordowe ceny gazu na rynku globalnym oraz wzrost cen ropy naftowej do trzyletnich maksimów znalazły swoje odzwierciedlenie w bilansie płatniczym Federacji Rosyjskiej. Pod koniec III kwartału 2021 roku Rosja uzyskała najwyższą w historii nadwyżkę na rachunku bieżącym bilansu płatniczego w wysokości 40,8 mld USD.

Na tę kwotę Bank Centralny Federacji Rosyjskiej oszacował różnicę między głównymi przepływami walutowymi do i z Federacji Rosyjskiej. W porównaniu z II kwartałem tego roku ten warunkowy zysk walutowy wypracowany przez gospodarkę wzrósł 2,2 razy, a w porównaniu z lipcem-wrześniem ubiegłego roku – ponad 10 razy.

Blaski i cienie gospodarki surowcowej

W ciągu trzech ostatnich miesięcy Rosja uzyskała najlepszy od 8 lat wynik przychodów z eksportu – 134,9 mld USD. Czyli 19,8 mld USD więcej niż w II kwartale 2021 roku i o 70% więcej niż rok temu w tym samym okresie. Dochody walutowe z eksportu ropy naftowej wzrosły 1,5 raza rok do roku do 29,1 miliarda dolarów, z eksportu produktów naftowych – o połowę, do 17,6 mld USD. Przychody z eksportu „Gazpromu” osiągnęły za III kwartał 12,9 mld USD i przewyższyły ubiegłoroczne o 152%. Eksport złota zwiększył się o 10%. Łącznie na handlu zagranicznym towarami rosyjska gospodarka zarobiła 56,8 mld USD. Wypracowana nadwyżka handlowa stała się rekordowa w historii statystyki Banku Centralnego (od 1994 roku). Ale co z tego, skoro odpływ kapitału z Rosji również przyśpieszył i to 6-krotnie w porównaniu II kwartału i osiągnął nienotowaną od 2014 roku wysokość 42,2 mld USD.

Co więcej, o ile wcześniej pieniądze przeznaczano na spłatę zadłużenia zagranicznego, to teraz są one przeznaczane prawie wyłącznie na pozyskiwanie aktywów zagranicznych, czy inwestowanie w spółki offshore i zagraniczne papiery wartościowe. Innymi słowy wpływy z eksportu są transferowane z Rosji i tempo to będzie rosło. Ocenia się, że odpływ kapitału w ciągu 12 miesięcy osiągnie 69,5 mld USD i będzie największy od 2014 roku. Natomiast pod koniec roku napływ netto walut obcych do kraju może przekroczyć 100 mld USD na rachunku bieżącym bilansu płatniczego- agencja Fitch ocenia przychody ze sprzedaży węglowodorów w roku 2021 na 125 mld USD.

 

Zespół ECPP