W związku z falą inflacji rząd premiera Michaiła Miszustina zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego systematyczną analizę sytuacji rynkowej, przewidywanie zagrożeń związanych ze wzrostem cen  produktów i podjęcie w odpowiednim czasie działań w celu powstrzymania ewentualnego wzrostu cen.

Wcześniej utworzono międzyresortową grupę roboczą w celu monitorowania i szybkiego reagowania na zmiany cen dóbr konsumpcyjnych o znaczeniu społecznym. Było to konieczne ponieważ pod koniec lutego inflacja w Rosji przyspieszyła do 5,6% i osiągnęła rekordowy poziom od listopada 2016 r. Roczny wzrost cen żywności przyspieszył 4,3-krotnie i wyniósł 7,7% wobec 1,8% w lutym 2020 r. W ramach działań prewencyjnych zamrożono ceny cukru, masła, drobiu i jaj, trwają przygotowania do  zastosowania  mechanizmów regulujących ceny detaliczne paliwa po tym, jak cena benzyny na giełdzie wzrosła o ponad 20% w ciągu dwóch i pół miesiąca.

Monitoring będzie prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego wspólnie z Rosstatem i Federalną Służbą Antymonopolową. Zgodnie z oświadczeniem władz „W przypadku wykrycia tendencji do przyspieszonego wzrostu cen, wyraźnie przewyższającego inflację lub ryzyka znacznego wzrostu cen, do odpowiednich ministerstw i departamentów zostaną przesłane informacje w celu późniejszego przedłożenia rządowi propozycji dotyczących możliwych środków odpowiedzi ekonomicznej”. Zgodnie z zarządzeniem premiera ministerstwa będą odpowiedzialne za określone grupy towarów. Zatem Ministerstwo Rolnictwa będzie odpowiadać za żywność i wyroby tytoniowe. Ministerstwo Przemysłu i Handlu jest odpowiedzialne za towary konsumpcyjne, w tym sprzęt AGD, meble, komputery i telefony, Ministerstwo Zdrowia – wyroby medyczne i leki, usługi medyczne i sanatoryjne. Ministerstwo Energii będzie odpowiedzialne za benzyny i olej napędowy, Ministerstwo Przemysłu Cyfrowego – za usługi komunikacyjne, Ministerstwo Budownictwa – za mieszkalnictwo i usługi komunalne. Ministerstwo Transportu zostało wyznaczone jako odpowiedzialne za przewóz osób drogą lotniczą, kolejową, drogową (z wyjątkiem taksówek), a także miejski, naziemny transport elektryczny. Ministerstwo Edukacji – dla usług wychowania przedszkolnego oraz ogólnokształcącego i średniego kształcenia zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki – dla usług szkolnictwa wyższego. Federalna Agencja Turystyki będzie odpowiedzialna za ceny zakwaterowania w hotelach na rynku krajowym, a Federalna Służba ds. regulowania rynku alkoholu za napoje alkoholowe.

Innymi słowy przygotowano się do urzędowego określania cen produktów. Działania rosyjskiego rządu wskazują na zamiar przejścia od gospodarki wolnorynkowej do gospodarki co najmniej centralnie sterowanej. Wychodząc naprzeciw obserwowanym tendencjom Duma Państwowa zaproponowała zmiany w  kodeksie karnym tak aby można było go wykorzystać do przeprowadzenia kampanii antyinflacyjnej. Zmiany, opracowane przez Jedną Rosję, wprowadzają odpowiedzialność karną za celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji o wzroście cen towarów o znaczeniu społecznym. Celowe rozprzestrzenianie fałszywych informacji, które mogą powodować wzrost cen produktów lub powodować ich niedobór ma być karani grzywnami – od 200 do 500 tys. rubli lub karą pozbawienia wolności do lat trzech (dla osób fizycznych). W przypadku osób prawnych wprowadza się grzywny od 500 do 800 tysięcy rubli. Zdaniem polityków partii rządzącej za wzrost cen odpowiadają spekulanci oraz zagraniczne sieci handlowe.

 

AUTOR: ZESPÓŁ ECPP