Ponad 100 lat temu został zawarty polsko-ukraiński sojusz, który, w założeniach miał dawać szansę na długą i owocną przyjaźń dwóch braterskich narodów. Jednakże, sojusz ten przetrwał tylko 11 miesięcy i chociaż odegrał istotną rolę w wojnie polsko-bolszewickiej to jednak Traktat Ryski nie doprowadził Ukrainy do odzyskania niepodległości, a Petlura zmuszony był wyemigrować. Jakie były interesy Petlury i Piłsudskiego przy zawarciu sojuszu, jaką faktycznie rolę odegrało wojsko Petlury w wojnie polsko-bolszewickiej i czy była realna szansa na odzyskanie niepodległości przez Ukrainę? – o tym porozmawiamy na webinarze zatytułowanym: „Sojusz Petlura – Piłsudski. Szansa, której nie było?”
Wydarzenie jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO.
Patronat medialny wydarzenia objął Portal Trójmorze. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych i Portal Trójmorze.