Członek zespołu eksperckiego Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych, Philip Earl Steele, który jest pomysłodawcą projektu „Dyplomacja religijna”, rozmawiał z Tomasem Sandellem, prezesem European Coalition for Israel (ECI). Krótkie wypowiedzi Steele’a opublikowano 9 października 2020 r. w Monthly Report ECI.

W przyszłym tygodniu ECPP udostępni (z polskimi napisami) Webinarium, które Steele niedawno przeprowadził z Tomasem Sandellem oraz Joshem Reinsteinem, dyrektorem Koła ds. Stosunków z Chrześcijańskimi Sojusznikami w Knesecie (Christian Allies Caucus).

Całość wypowiedzi Steele’a dostępna tutaj.