W sobotę, 6 listopada, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach został poświęcony pomnik Kardynała Jozsefa Mindszentego, niezłomnego Prymasa Węgier. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych Węgier, Konsul Generalny Węgier, władze Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele ofiarodawcy pomnika pana Tibora Pakha.

Mszę upamiętniającą pamięć Kardynała Jozsefa Mindszentego koncelebrował ks. Zbigniew Bielas Rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Duchowny wspomniał niezłomną postawę węgierskiego Prymasa wobec reżimu komunistycznego, z którym przez całe swoje życie prowadził heroiczną walkę. W swoich homiliach sprzeciwiał się ateizacji życia na Węgrzech oraz walce z kościołem prowadzonej przez reżim komunistyczny.

Ks. Bielas przypomniał również zdecydowane działania węgierskiego Kardynała na rzecz poszkodowanych przez reżim komunistyczny: więźniów politycznych. Jednocześnie węgierski duchowny apelował do Świata o pomoc dla zniszczonych przez wojnę Węgier, podkreślał Ks. Bielas.

„Jego pomnik, przekazany jako dar dla Archidiecezji Krakowskiej za rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jánosa Esterházego, „najbardziej niewinnego męczennika” węgierskiej sprawy ofiary systemu komunistycznego, dzisiaj odsłonimy – mówił rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego”.

Zespół ECPP

Zdjęcie ze zbiorów krakowskiego IPN