Wszystko wskazuje na to, że trzecia dekada XXI w. i kolejne lata będą stanowić wyzwanie dla międzynarodowego prawa kosmicznego, a prawnicy otrzymają wiele nowego materiału do prowadzenia debaty.
Amerykanie oficjalnie wracają na Księżyc, tym razem wyrażając wolę szerszej eksploatacji tego ciała niebieskiego, niż dotychczas. Z uwagi na obowiązujące prawo międzynarodowe, można przypuszczać, że znaczna część amerykańskiej działalności na Księżycu obarczona zostanie kontrowersjami i napotka polemikę ze strony społeczności międzynarodowej, a szczególnie państw konkurujących z USA.
Możliwość kwestionowania ewentualnych czynności polegających na eksploatowaniu ciała niebieskiego dostarcza Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 27 stycznia 1967 r. Z jednej strony jest to najważniejsza umowa międzynarodowa dotycząca międzynarodowego prawa kosmicznego, przy tym powszechnie akceptowana, z drugiej strony – jej przepisy są co najmniej niejednoznaczne bądź wątpliwe.
Za środek do przyjęcia rozstrzygającej interpretacji postanowień ww. Układu sprzyjającej amerykańskim interesom w przestrzeni kosmicznej, tj. tak aby ich stosowanie jednoznacznie pozwalało na prowadzenie działalności przynoszącej korzyści ekonomiczne, ma służyć tzw. Porozumienia Artemidy.
Niniejsze webinarium będzie starało się przybliżyć wpływ Porozumienia Artemida na obowiązujące od ponad pół wieku międzynarodowe prawo kosmiczne.
Gościem będzie:
Adam Buczkowski – asystent w Katedrze Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej WPiA UKSW, w trakcie przewodu doktorskiego. Pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Głównym polem zainteresowań naukowych prelegenta jest międzynarodowe prawo kosmiczne.
Spotkanie poprowadzi:
Sergiusz Muszyński – ekspert Instytutu Promocji Gospodarki
Serdecznie zapraszamy do śledzenia transmisji.