Zapraszamy do wysłuchania wywiadu w ramach Forum Debaty Europejskiej z Adamem Roževič.
Adam Roževič jest analitykiem polityki i asystentem programowym w Ośrodku Studiów Europy Wschodniej. Jest również studentem Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie kontynuuje studia z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i teorii dyplomacji. Jego obszar zainteresowań i badań to bezpieczeństwo wschodniej flanki, polityka obronna USA i postawa w Europie Środkowo-Wschodniej.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.