Zapraszamy do wysłuchania wywiadu w ramach Forum Debaty Europejskiej z Leną Anną Kuklińską.
Lena Anna Kuklińska jest absolwentką Global Law LL.B. (Tilburg University) oraz studentką studiów magisterskich European and Transnational Law of Intellectual Property and Information Technology LL.M. (Georg-August-Universität Göttingen). Działa w międzynarodowym stowarzyszeniu ELSA i aktywnie współpracuje z Instytutem Nowej Europy, a także z wieloma organizacjami międzynarodowymi. Planuje studia doktoranckie, których tematem będzie związek między IT, nieuczciwą konkurencją i prawem ochrony środowiska. Jest autorką artykułów i raportów, które badają wzajemne przenikanie się tych dziedzin.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

https://www.facebook.com/ecpporganization/videos/947684676183738