Zapraszamy do wysłuchania wywiadu w ramach Forum Debaty Europejskiej z Marianą Helysh.
Mariana Helysh jest absolwentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest studentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz wymiany studenckiej na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Jej zainteresowania badawcze obejmują politykę państw Europy Wschodniej oraz Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-politycznej w Birmie. Interesują ją również tematy związane z ochroną praw człowieka, dezinformacją i konfliktami etnicznymi.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.