Zielony wodór – nowe wyzwania

Ostrożne szacunki wskazują, że  inwestycje w zielony wodór do roku 2050 pochłoną około 2,1 biliona dolarów. Światowe zapotrzebowanie  na  zielony wodór do roku 2050 osiągnie poziom 530 mln ton rocznie.

W  2040 roku około 70% prognozowanego zapotrzebowania na wodór będzie pochodziło z krajów azjatyckich: ChRL, Japonii, Korei Południowej. W 2025 roku około 45% zapotrzebowania rynku azjatyckiego zostanie zapewnione z własnej produkcji. Pozostała część będzie musiała być uzupełniona eksportem.

Trzynaście największych projektów wodorowych zapoczątkowanych w 2020 roku ma zapewnić w przyszłości 61 GW zielonego wodoru. Natomiast projekty realizowane na całym świecie zakładające finansowanie odnawialnego wodoru  przewidują budowę źródeł o łącznej mocy 80 GW.

Rywalizacja o prymat na rynku zielonego wodoru rozpoczęła się  i ma wyraźnych liderów. Bez wątpienia przoduje Australia która aspiruje do roli hubu zielonego wodoru dla perspektywicznego rynku azjatyckiego -planowane inwestycje mają doprowadzić do wybudowania elektrolizerów o łącznej mocy 27,1 GW. Canberra zamierza stać się potęgą wodorową do 2030 r. prognozując, że sektor wodoru wniesie 26 miliardów AU do produktu krajowego brutto w 2050 roku.

Na drugim miejscu znajduje się Unia Europejska (23,3 GW), w której zielony wodór wspierany przez politykę Europejskiego Zielonego Ładu i Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu będzie głównie dystrybuowany na rynku wewnętrznym. Zwraca uwagę dominująca rola Niemiec, gdzie zaplanowano inwestycje mające przynieść łącznie co najmniej  11 GW mocy.

Przygotowane lub ogłoszone w 2020 roku inwestycje w zielony wodór, choć znajdujące się na  wstępnym etapie, stanowią jasny dowód na pojawienie się nowego megatrendu na rynku OZE, gdzie przygotowuje się duże inwestycje w farmy wiatrowe i solarne celem wsparcia elektrolizerów, mających produkować odnawialny wodór.

 

Cała analiza do pobrania w formie PDF:

Zielony wodór – nowe wyzwania

dr tomasz szulc

Dyrektor Działu Analiz Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich Executive Master of Business Administration. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN, asystent w Zakładzie Porównawczych Studiów Postsowieckich oraz w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN, gdzie zajmował się badaniami nad rolą sektora naftowo-gazowego  w polityce wewnętrznej i międzynarodowej Federacji Rosyjskiej. 

Autor blisko trzydziestu analiz, publikacji naukowych i popularno-naukowych obejmujących swoim zakresem m.in. przemiany rosyjskiego sektora naftowo-gazowego, ekspansję rosyjskich koncernów energetycznych w UE i przestrzeni postsowieckiej oraz politykę klimatyczną UE.